Tworzymy Nową Gospodarkę opartą na Wodorze

Zasilamy bezpieczniejszą przyszłość

O nas

Integrujemy środowisko naukowe, biznesowe oraz administracji samorządowej i państwowej w zakresie współpracy w rozwoju energetyki opartej na wodorze
Identyfikujemy potencjalne problemy i tworzymy rozwiązania przyszłości
Budujemy nową przestrzeń dla gospodarki opartej na wodorze
Mamy zespół kompetentnych ekspertów, którzy już dzisiaj tworzą nowe standardy

Problemy do rozwiązania

Rosnący udział OZE

Istotny udział źródeł odnawialnych w miksie energetycznym

FIT for 55

Realizacja Strategii Unii Europejskiej opartej na dużym udziale wodoru jako nośnika energii

Brak Norm

Brak norm, regulacji prawnych, standardów i instytucji certyfikujących

Brak Ekosystemu

Brak spójnych powiązań prawnych i instytucjonalnych

Wodór i Przemysł

Brak gotowości przemysłu na wdrożenie technologii opartych na wodorze

Produkty

01

Pre-Certyfikacja i Certyfikacja

Prowadzimy certyfikację oraz uzyskujemy zezwolenia w zakresie:
Elektrolizerów
Ogniw Paliwowych
Wodorowych Magazynów Energii
Stacji Tankowania Wodoru
02

Ekspertyzy

Prowadzimy ocenę bezpieczeństwa systemów wodorowych:
Stacji Tankowania
Farm Elektrolizerów
Farm Ogniw Paliwowych
Systemów Magazynów Energii
03

Profesjonalne Usługi

Świadczymy profesjonale usługi w zakresie:
Analiz bezpieczeństwa HAZOP dla systemów wodorowych i samochodów HV
Porad i ekspertyz w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
Badań i analiz rynku technologii wodorowych
Wsparcia w przygotowaniu wniosków i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy UE
Przygotowania i wsparcia w zakresie aprobat instalacji wodorowych
Oceny technologii
04

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy

Świadczymy profesjonalne usługi dla branży technologii wodorowych:
Analizy wymagań szkoleniowych dla pracowników
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa pracy

Harmonogram

Nasz dwuletni plan działań
2023

Analizy Norm Tłumaczenia

Maj 2023
1,7 mln PLN

Opracowanie brakujących norm

Gru 2023
3 mln PLN
2024

Konsultacje  środowiskowe i prawne

Lut 2024
0,9 mln PLN

Legalizacja opracowanych norm

Lis 2024
3 mln PLN

Harmonogram

Nasz dwuletni plan działań
2023

Analizy Norm Tłumaczenia

Maj 2023

Opracowanie brakujących norm

Gru 2023
2024

Konsultacje środowiskowe i prawne

Lut 2024

Legalizacja opracowanych norm

Lis 2024

Przewodniczący Rady Naukowej

dr hab. Filip Elżanowski

Ekspert w postępowaniach legislacyjnych oraz członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych i branżowych. Doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa energetycznego.

Członek Rady Naukowej

dr hab. Grzegorz Krzos

Rada Naukowa


Członek Rady Naukowej

dr Piotr Humeńczuk

Praktyk zarządzania i rozwoju biznesu. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie finansów.

Członek Rady Naukowej

Alan Beroud

Doświadczony menedżer, specjalista z branży budowlano-konstrukcyjnej, transportowej i energetycznej. Prezes SKM Warszawa.

Członek Rady Naukowej

Artur Fryczkowski

Wiceprezes Alstom w Polsce, odpowiedzialny na sprzedaż i rozwój biznesu. Ekspert w zakresie rozwiązań rynku kolejowego.

Członek Rady Naukowej

dr hab. Wojciech Drożdż, prof.US

Wiodący ekspert z zakresu elektromobilności, twórca subdyscypliny naukowej: logistyka energetyki, menadżer, samorządowiec, założyciel Centrum Zarządzania w Energetyce US, członek polskich i międzynarodowych organizacji energetycznych.


Członek Rady Naukowej

Henryk Kaliś

Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Członek Rady Naukowej

Tomoho Umeda

Założyciel spółki Hynfra oraz Hynfra Energy Storage. Jest przedsiębiorcą i doradcą strategicznym, promotorem technologii wodorowych i wielkoskalowych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Koncentruje się na przyspieszaniu postępu rynkowego i technologicznego w kierunku neutralności klimatycznej. Przewodniczy Komitetowi Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest wiceprezesem stowarzyszenia Hydrogen Poland, członkiem Hydrogen Europe oraz European Clean Hydrogen Alliance. Zasiada w zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, jest również członkiem Rady Honorowej Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii przy Politechnice Wrocławskiej. Wykłada na Master of Business Administration (MBA) uczelni Collegium Humanum, specjalizacja: Zarządzanie Technologiami Wodorowymi.

Kierownik Projektów Wodorowych, technolog, inżynier

Wojciech Nowak

Ukończył specjalizację w Instytucie Techniki Cieplnej - Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Zaczynał pracując dla jednaj z największych korporacji w branży Automotive na świecie. Następnie dostarczał kompletne rozwiązania w technice łączenia materiałów głęboko tłoczliwych oraz współpracował z portfelem klientów globalnych oraz małych warsztatów manufakturowych.

 

Jako n-2 w Veolia Energia Polska S.A. łączy wiedzę energetyczną, elektro-ciepłowiczą, zabezpieczeń IT z wiedzą Automotive. Integruje powyższe sektory w multienergetyczne organizmy oparte o wiedzę z zakresu wodorowej gospodarki paliwowej.

 

Aktualnie student MBA Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna - Politechnika Śląska.


Dyrektor

Arkadiusz Ignasiak

Przedsiębiorca, inwestor, radca prawny, ekspert w zakresie energetyki i regulacji.

Zespół Zarządzający

Europejski Instytut Wodorowy


Tworzymy Nową Gospodarkę opartą na Wodorze

Zasilamy bezpieczniejszą przyszłość